LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 26
Wskaż informację, której należy udzielić pacjentowi przyjmującemu lek Euthyrox (Levothyroxinum natricum), dotyczącą sposobu podania.

A.
B.
C.
D.