LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 33
W którym opakowaniu należy wydać pacjentowi lek sporządzony według zamieszczonej recepty?
A.
B.
C.
D.