LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 12
Wskaż urządzenie, którego dotyczy opis.
A.
B.
C.
D.