LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 2
Wskaż stężenie procentowe roztworu zawierającego 0,30 g substancji w 150,0 g roztworu.

A.
B.
C.
D.