LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 18
Który z wymienionych produktów leczniczych nie może być wydany przez technika farmaceutycznego (zgodnie z uprawnieniami)?

A.
B.
C.
D.