LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 16
Która substancja, oznaczona w zamieszczonej recepcie jako X, powinna być zastosowana do prawidłowego sporządzenia leku?
A.
B.
C.
D.