LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 23
Wskaż lek należący do grupy antagonistów receptora H2, stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

A.
B.
C.
D.