LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 11
Która z substancji pomocniczych wykazuje najwyższą zdolność emulgowania wody?

A.
B.
C.
D.