LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Oblicz stężenie molowe roztworu NaOH, jeżeli na miareczkowanie 25 mL tego roztworu zużyto 10 mL roztworu HC1 o stężeniu 0,1 mol/L.

A.
B.
C.
D.