LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 32
Na podstawie fragmentu charakterystyki produktu leczniczego, oblicz dawkę jednorazową i dobową amoksycyliny przyjmowaną przez pacjenta, jeżeli lekarz zalecił stosowanie 7,5 mL zawiesiny co 12 h.
A.
B.
C.
D.