LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 28
U pacjentów wymagających długotrwałego stosowania nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w celu zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wskazane jest stosowanie preparatu zawierającego

A.
B.
C.
D.