LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 38
Mechanizm działania rywaroksabanu (Rivaroxabanum, Xareltó) polega na blokowaniu

A.
B.
C.
D.