LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 37
W zatruciach jonami żelaza stosuje się deferoksaminę, która ma zdolność chelatowania jonów żelaza i glinu. Opisana interakcja jest przykładem antagonizmu

A.
B.
C.
D.