LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 32
Z zamieszczonych przepisów wynika, że farmaceuta realizując receptę poprawną pod względem formalnym na preparat Nimesil granulat do sporządzania zawiesiny doustnej bez określonej przez lekarza odpłatności, powinien ubezpieczonemu pacjentowi wydać Nimesil w opakowaniu po
A.
B.
C.
D.