LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 33
6-miesięcznemu pacjentowi, w celu obniżenia gorączki z towarzyszącymi wymiotami, najkorzystniej jest podać preparat paracetamolu w postaci

A.
B.
C.
D.