LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 19
Na opakowaniu produktu leczniczego znajduje się termin ważności 09.2017, co oznacza, że preparat można stosować do

A.
B.
C.
D.