LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 49
Wskaż zabieg zaliczany do kosmetyki leczniczej.

A.
B.
C.
D.