LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 6
Zabiegiem elektroleczniczym wykonywanym przy użyciu aparatu generującego prąd o wielkiej częstotliwości jest

A.
B.
C.
D.