LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 24
Wskaż wymaganą kolejność czynności w zabiegu pielęgnacyjnym.

A.
B.
C.
D.