LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 8
Czynności zabiegu higienicznego oczyszczania skóry twarzy należy wykonywać w kolejności:

A.
B.
C.
D.