LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 11
Do składników biologicznie czynnych, będących antyoksydantami zalicza się

A.
B.
C.
D.