LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 1
Nasycona para wodna pod zwiększonym ciśnieniem jest czynnikiem zabójczym dla drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych

A.
B.
C.
D.