LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 42
Preparat o półpłynnej konsystencji, zawierający wysokie stężenie składników, to

A.
B.
C.
D.