LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 44
Który aparat służy do pomiaru elastyczności skóry?

A.
B.
C.
D.