LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 49
Przeciwwskazaniem do naświetlań promieniami podczerwonymi są

A.
B.
C.
D.