LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 1
Cerę naczynkową przed zabiegiem oczyszczania twarzy można rozpulchnić z użyciem

A.
B.
C.
D.