LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 33
Przed zabiegiem usuwania nadmiernego owłosienia przy użyciu ciepłego wosku zaleca się wykonać

A.
B.
C.
D.