LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 7
Do wykonania zabiegu zużywa się 100 g maski w proszku. Cena opakowania 400 g maski wynosi 60.00 zł. Jaki jest koszt zużycia preparatu do wykonania jednego zabiegu?

A.
B.
C.
D.