LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 49
W celu wyjałowienia narzędzi po wykonanym zabiegu należy

A.
B.
C.
D.