LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 21
Jakie informacje powinny znajdować się na etykiecie pojemnika z roztworem preparatu dezynfekcyjnego?

A.
B.
C.
D.