LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU61 + AU62 - STYCZEŃ 2008

Pytanie nr 8
Zbyt wysokie natężenie prądu w trakcie zabiegu elektrolizy może spowodować powstanie w miejscu wprowadzenia igły

A.
B.
C.
D.