LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 34
Które z twierdzeń na temat osteoporozy jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną?

A.
B.
C.
D.