LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 13
Niepełnosprawność sensoryczna może spowodować

A.
B.
C.
D.