LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 16
Optymalnym sposobem na rozpoznanie niezaspokojonej potrzeby afiliacji u pacjenta jest

A.
B.
C.
D.