LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 1
U chorego z niedoczynnością tarczycy należy spodziewać się występowania

A.
B.
C.
D.