LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 12
Pacjentowi chorującemu na cukrzycę powikłaną niedokrwieniem obwodowym, neuropatią cukrzycową oraz zagrożonemu rozwojem stopy cukrzycowej zaleca się

A.
B.
C.
D.