LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 31
O braku wiedzy w zakresie samoopieki podopiecznego z nadciśnieniem tętniczym świadczy nadmierne spożycie

A.
B.
C.
D.