LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 14
W wyniku unieruchomienia po złamaniu kości promieniowej prawej podopieczna może mieć problemy

A.
B.
C.
D.