LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 14
Przystępując do czesania włosów pacjentki leżącej w łóżku, należy

A.
B.
C.
D.