LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 31
Mycie twarzy pacjentowi leżącemu w łóżku należy rozpocząć od

A.
B.
C.
D.