LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 27
W celu zmiany pacjentowi leżącemu w łóżku spodni od pidżamy należy

A.
B.
C.
D.