LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 26
W jaki sposób opiekun osoby z zaburzeniami pamięci może pomóc podopiecznemu w przyjmowaniu leków na nadciśnienie?

A.
B.
C.
D.