LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 33
W profilaktyce odleżyn u pacjenta osłabionego unieruchomionego w łóżku istotne jest

A.
B.
C.
D.