LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 8
Zapewniając bezpieczeństwo unieruchomionemu w łóżku pacjentowi leżącemu w pozycji na prawym boku, należy pamiętać

A.
B.
C.
D.