LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 36
Najlepszą formą usprawnienia ruchowego dla pacjenta, który przed trzema tygodniami stracił w wypadku samochodowym obie kończyny dolne i obecnie porusza się na wózku, są

A.
B.
C.
D.