LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 14
Po założeniu pacjentce przebywającej na oddziale ortopedycznym czystej koszuli nocnej, brudną koszulę należy umieścić

A.
B.
C.
D.