LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 28
Podstawową zasadą przy świadczeniu usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej jest

A.
B.
C.
D.