LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 27
Najbardziej pożądanym sposobem aktywizowania osoby chorej na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest

A.
B.
C.
D.