LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 9
Worek na odpady medyczne zakaźne powinien być zamknięty po wypełnieniu maksymalnie do

A.
B.
C.
D.