LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2017

Pytanie nr 8
Substancja roślinna stanowiąca całą nadziemną część rośliny to

A.
B.
C.
D.